Hva er en Blikkenslager?

Blikkenslageren arbeider hovedsakelig med tynnplater og tynnplateproduksjon i ulike typer metaller.

 • Montering og produksjon av tilpasningskomponenter til ventilasjonsanlegg
 • Isolering, brannsikring og mantling av ventilasjonssystemer.
 • Produksjon og montasje av beslag og detaljer til tak og fasader.
 • Oppbygging, tekking av tak og fasader.
 • Produksjon av bygningsdeler i metall i verksteder.
 • Servicearbeid på ventilasjonsanlegg og tak/fasader.
 • Utsmykning og kunsthåndverk og interiør.

 

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget består av fire hovedområder: Tak, fasade, ventilasjon og verkstedproduksjon.

Blikkenslageren er behjelpelig med råd og tips ved valg av løsninger, materialvalg og fargevalg for å sikre et best mulig resultat.

 

INFORMASJON OM VENTILASJON- OG BLIKKENSLAGERFAGET
Ser du for deg en framtid i offshore industrien? Hva med et spesialoppdrag i Dubai, tekking av  et nydelig kobbertak på Stokka for ikke å snakke om en avansert fasadejobb på et industribygg?
Ventilasjon- og blikkenslagerfaget er et spennende yrke med mange varierte arbeidsoppgaver.
Noen tror at vi fremdeles holder på med gammeldags ”blikkarbeid” som å montere takrenner eller lage kobberkjeler. Selv om vi fremdeles har tatt vare på denne tradisjonsrike del av yrket, er faget vårt i dag så mye, mye mer. Hovedarbeidsområdene i dag er ventilasjonsløsninger, fasader og tak. Enkelte arbeidsoppgaver foregår i moderne verksteder som for lengst har tatt i bruk datastyrt teknologi.

I tillegg åpner utdanningen for ulike karrieremuligheter som begynner med en god håndverksutdanning. Siden kan du utvide dette til mesterbrev eller viderutdanning til ingeniør/sivilingeniør. Arbeidsutsiktene de kommende år er meget gode ettersom det er mangel på kvalifiserte fagfolk over hele landet. Noe som igjen har påvirket lønnsnivået som er blant de aller beste innen yrkesfag.

HVA ER ET OPPLÆRINGSKONTOR?
Det er et kontor som organiserer samarbeidet mellom lærebedrift og fylkeskommunen. Det er altså et servicekontor der du kan henvende deg med spørsmål. Vi er spesialister på lærlingspørsmål og vi skal påse at lærebedriftene overholde alle sine plikter. Samtidig skal vi kvalitetssikre selve opplæringen.
Våre konkrete arbeidsoppgaver er:

 • Rekruttering
 • Tegne lærekontrakter
 • Oppfølging av lærlinger
 • Omplassering
 • Informasjon og kurs
 • Være bindeledd mellom lærling, fylket, skolen og bedriften
 • Hjelpe til med oppmelding og tilrettelegging for Svenneprøve.

HVA JOBBER VI MED?
Metallfaget eller ”ventilasjon- og blikkenslagerfaget” har tre hovedarbeidsområder.

VENTILASJON
Dette utgjør en stadig større del av vårt arbeid. Det er de siste år blitt et mye større fokus på gode inneklima enten det dreier seg om private boliger, offentlige bygg, yrkesbygg eller en oljeplattform. Som metallarbeider vil du være med å prosjektere, montere og vedlikeholde ulike typer ventilasjonsanlegg.
Denne bevissheten om godt inneklima har ført til en betydelig produktutvikling og dermed enda flere varierte arbeidsoppgaver for faget vårt.

3

FASADE
Fasaden på et bygg er byggets ”ansikt” og førsteinntrykk. Både arkitekter og byggherrer legger stor vekt på hvordan byggets fasade tar seg ut. Vi er de fagfolkene som ivaretar den viktige jobben med å kle fasadene med ulike metallløsninger. Det kan være rustfritt stål, zink,aluminium, kobber og andre spennende kombinasjoner.

4

TAK
Fremdeles utgjør taktekking et stort arbeidsområde innen faget. Når du ser et tak, kan du være nokså sikker på at her har en blikkenslager vært i arbeid på en eller annen måte.

”THE FINAL TOUCH”
Når arkitekten eller byggherren kommer med tegninger på et praktfullt og spennende bygg, er det vår jobb å sørge for at det endelige resultatet og finishen er i tråd med byggherrens forventninger. Dermed blir jobben vår noe langt mer enn rutinearbeid. Vi må finne løsninger og utvikle produkter i verkstedet for deretter å ta ansvaret for at sluttresultatet blir så godt som mulig. ”The final touch” ligger i våre hender.

FRAMTIDSMULIGHETER                                                                                              Utdanningen tar 4 år og passer supert både for jenter og gutter. De første 2 årene foregår på vidergående skole. De 2 neste i en bedrift der du har lærekontrakt enten med bedriften eller med Opplæringskontoret for Ventilasjon- og blikkenslagerfag. (NB! Som lærling i en bedrift får du lønn i utdanningsperioden)

Slik ser framdriften i utdanningen ut:

Første året på vidergående skole tar du grunnkurset ”Bygg- og Anleggsteknikk”.

Det andre året velger du ”Klima, energi og miljø”.

Disse grunnkursene er praktiske og teoretiske innføringer i ulike håndverks- og tekniske fag samt en del almenne fag. Det er meget viktig å vite at med påbygging av almenne fag kan du senere ta høyere utdanning.

Etter grunnkursene inngår du en lærekontrakt på 2 år som ender i en svenneprøve med svennebrev. Når du har svennebrevet i hånden er du fullt kvalifisert til å gå ut i yrkeslivet.
Så kan du gå videre om du ønsker. Ta Mesterbrev eller ta Teknisk fagskole. Ved å ta fag som gir studiekompetanse kan du ende opp som ingeniør eller sivilingeniør.

Som du ser er dette den åpne inngangsdøren til alt fra en trygg og spennende håndverksjobb til en ledende stilling eller egen virksomhet.

%d bloggers like this: