TIMESATSER  FOR LÆRLINGER

2022-2023

Lærlingenes lønnsvilkår og arbeidstid reguleres etter Fellesoverenskomsten for byggfag kapittel 3 .

§ 3-1 til § 3-8. Ellers henviser vi til http://www.vblr.no for øvrige lønnssatser.

Timesatsene er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig nyutdannede fagarbeideres fortjeneste innenfor lærlingens fagområde ved bedriften.

 2 ÅR I BEDRIFT

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid Reise utenom arb.tid Overtidssats Overtidsgrunnlag
1.halvår    30 %         108,69 kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
2.halvår 40 %         149,25   kr/time 83,74 kr./ time  205,64 kr/time 292,69 kr /time
3.halvår 55 %        203,86  kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time     292,69 kr /time
4.halvår 80 %        216,86  kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
 

3 ÅR I BEDRIFT

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid Reise utenom arb.tid Overtidssats Overtidsgrunnlag
1.halvår    30 %          95,17  kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
2.halvår 35 %           108,69 kr/time    83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
3.halvår 40 %          122,21   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
4.halvår 45 %        149,25   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
5.halvår 55 %        203,33   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
6.halvår 80 %        216,86   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
 

LÆRLINGER OVER 21 ÅR

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid Reise utenom arb.tid Overtidssats Overtidsgrunnlag
1.halvår    45 %          122,21   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
2.halvår 45 %          149,25   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
3.halvår 55 %          162,77   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
4.halvår 60 %          189,81   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
5.halvår 70 %          216,86   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
6.halvår 80 %          216,86   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
7.halvår 80 %          216,86   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
8.halvår 85 %          230,37   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
 

FULL OPPLÆRING I BEDRIFT

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid Reise utenom arb.tid Overtidssats Overtidsgrunnlag
1.halvår    30 %          81,64   kr/tim 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
2.halvår    30 %          108,69   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
3.halvår 40 %          108,69   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
4.halvår 40 %          135,73   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
5.halvår 50%         149,25   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
6.halvår 55 %        149,25   kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
7.halvår 55 %         203,33 kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
8.halvår 80 %        216,86 kr/time 83,74 kr./ time 205,64 kr/time 292,69 kr /time
 

Bedriften dekker utgifter til læremateriell ved teoriopplæring.

Disse satsene gjelder fra den dato enighet er oppnådd i de lokale forhandlinger på bedriften.

Vi henstiller våre medlemsbedrifter til å følge denne avlønningen slik at vi unngår store forskjeller .

%d bloggers like this: