TIMESATSER  FOR LÆRLINGER

2019-2020

Lærlingenes lønnsvilkår og arbeidstid reguleres etter Fellesoverenskomsten for byggfag kapittel 3 .

§ 3-1 til § 3-8. Ellers henviser vi til http://www.vbl.no/rogaland for øvrige lønnssatser.

Timesatsene er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig nyutdannede fagarbeideres fortjeneste innenfor lærlingens fagområde ved bedriften.

 2 ÅR I BEDRIFT

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid Reise utenom arb.tid Overtidssats Overtidsgrunnlag
1.halvår    30 %           75,45 kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
2.halvår 40 %         100,60   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
3.halvår 55 %        138,33  kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
4.halvår 80 %        201,20  kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
 

3 ÅR I BEDRIFT

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid Reise utenom arb.tid Overtidssats Overtidsgrunnlag
1.halvår    30 %          75,45  kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
2.halvår 35 %           88,03 kr/time    78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
3.halvår 40 %          100,60   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
4.halvår 45 %        113,18   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
5.halvår 55 %        138,33   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
6.halvår 80 %        201,20   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
 

LÆRLINGER OVER 21 ÅR

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid Reise utenom arb.tid Overtidssats Overtidsgrunnlag
1.halvår    45 %          113,18   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
2.halvår 45 %          113,18   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
3.halvår 55 %          138,33   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
4.halvår 60 %          150,90   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
5.halvår 70 %          176,05   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
6.halvår 80 %          201,20   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
7.halvår 80 %          201,20   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
8.halvår 85 %          213,78   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
 

FULL OPPLÆRING I BEDRIFT

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid Reise utenom arb.tid Overtidssats Overtidsgrunnlag
1.halvår    30 %          75,45   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time 268,66 kr /time
2.halvår    30 %          75,45   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time  268,66 kr /time
3.halvår 40 %          100,60   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time  268,66 kr /time
4.halvår 40 %          100,60   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time  268,66 kr /time
5.halvår 50%         125,75   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time  268,66 kr /time
6.halvår 55 %        138,33   kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time  268,66 kr /time
7.halvår 55 %         138,33 kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time  268,66 kr /time
8.halvår 80 %        201,20  kr/time 78,00 kr./ time 188,40 kr/time  268,66 kr /time
 

Bedriften dekker utgifter til læremateriell ved teoriopplæring.

Disse satsene gjelder fra den dato enighet er oppnådd i de lokale forhandlinger på bedriften.

Vi henstiller våre medlemsbedrifter til å følge denne avlønningen slik at vi unngår store forskjeller .

 

 

 

 

%d bloggers like this: