TIMESATSER  FOR LÆRLINGER

2020-2021

Lærlingenes lønnsvilkår og arbeidstid reguleres etter Fellesoverenskomsten for byggfag kapittel 3 .

§ 3-1 til § 3-8. Ellers henviser vi til http://www.vbl.no/rogaland for øvrige lønnssatser.

Timesatsene er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig nyutdannede fagarbeideres fortjeneste innenfor lærlingens fagområde ved bedriften.

 2 ÅR I BEDRIFT

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid Reise utenom arb.tid Overtidssats Overtidsgrunnlag
1.halvår    30 %         75,95 kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
2.halvår 40 %         101,10   kr/time 78,50 kr./ time  194,40 kr/time 276,72 kr /time
3.halvår 55 %        138,83  kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time     276,72 kr /time
4.halvår 80 %        201,70  kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
 

3 ÅR I BEDRIFT

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid Reise utenom arb.tid Overtidssats Overtidsgrunnlag
1.halvår    30 %          75,95  kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
2.halvår 35 %           88,53 kr/time    78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
3.halvår 40 %          101,10   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
4.halvår 45 %        113,68   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
5.halvår 55 %        138,83   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
6.halvår 80 %        201,70   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
 

LÆRLINGER OVER 21 ÅR

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid Reise utenom arb.tid Overtidssats Overtidsgrunnlag
1.halvår    45 %          113,68   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
2.halvår 45 %          113,68   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
3.halvår 55 %          138,83   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
4.halvår 60 %          151,40   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
5.halvår 70 %          176,55   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
6.halvår 80 %          201,70   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
7.halvår 80 %          201,70   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
8.halvår 85 %          214,28   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
 

FULL OPPLÆRING I BEDRIFT

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid Reise utenom arb.tid Overtidssats Overtidsgrunnlag
1.halvår    30 %          75,95   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
2.halvår    30 %          75,95   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
3.halvår 40 %          101,10   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
4.halvår 40 %          101,10   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
5.halvår 50%         126,25   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
6.halvår 55 %        138,83   kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
7.halvår 55 %         138,83 kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
8.halvår 80 %        201,70  kr/time 78,50 kr./ time 194,40 kr/time 276,72 kr /time
 

Bedriften dekker utgifter til læremateriell ved teoriopplæring.

Disse satsene gjelder fra den dato enighet er oppnådd i de lokale forhandlinger på bedriften.

Vi henstiller våre medlemsbedrifter til å følge denne avlønningen slik at vi unngår store forskjeller .

%d bloggers like this: